Fyra frågor till Imâm Ahmad om ´Aqîqah

1630 – Jag hörde Ahmad bli frågad:

“Tycker du att man skall ha ´Aqîqah eller betala dess värde till fattiga?” Han svarade:

“´Aqîqah.”

1631 – Jag hörde Ahmad säga:

“´Aqîqah slaktas den sjunde dagen.” Det sades till honom: “Skall det tillagas?” Han svarade: “Ja.” Det sades till honom: “Men de tycker att det är svårt att tillaga det.” Han sade: “De får härda.”

1632 – Jag hörde Ahmad bli frågad om vad ´Aqîqah är för något. Han sade:

“Slaktet.”

Han avvisade åsikten som säger att ´Aqîqah är att raka huvudet.

1633 – Jag frågade Ahmad hur stor ´Aqîqah skall vara för en pojke. Han svarade:

“Två likadana får och ett får för en flicka.”

Ahmad sade:

“Likadana eller nästan likadana.”