Fyra års obetald allmosa

Fråga: En person har inte betalat allmosa i fyra år. Vad åligger honom?

Svar: Han är syndig för att ha sinkat allmosan. Det är obligatoriskt att betala allmosa omedelbart och inte skjuta upp på den. I princip måste alla plikter genomföras omedelbart. Den här personen är ålagd att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) för denna synd och betala allmosa för de gånga åren. Ingetdera är upphävt. Istället skall han se till att betala den omedelbart så att han slipper synda än mer på grund av sin försening.