Fyra år efter försvinnandet

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 294

1407 – Ahmad berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ibn Djuraydj berättade för oss: ´Atâ’ al-Khurâsânî underrättade mig: Ibn Shihâb berättade för oss:

”Både ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhumâ) dömde att om en man är försvunnen och hans hustru saknar vetskap om hans död, ärvs han efter fyra år. Samma dag inleder hans maka sin vänteperiod på fyra månader och tio dagar.”