Fundera över detta

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Religionen är välvilja.” De sade: ”Mot vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Mot Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”1

Fundera över denna allomfattande mening: ”Religionen är välvilja”. Den som inte vill Allâh, ledarna och lekmännen väl lider av en nedsatt religiositet. Du blir arg om någon säger att du lider av det. Tala då om för mig när du ville alla dessa väl? Vid Allâh aldrig! Om du ändå vore tyst och teg och inte manipulerade din ledare, eggade honom till orättvisa och bedrog honom. Därför tappar du respekten hos honom och de troende. När lyckas man av att glädjas över något skadligt? När lyckas personen som inte fruktar sin Herre? När lyckas personen som har ena foten i graven men ändå handlar och talar illa? Visserligen har vi inget hopp i våra samtida människor, men vi fortsätter be. Förhoppningsvis är Allâh vänlig och korrigerar oss. Âmîn.

1Muslim (55).