Fult att tacka nej till en gåva

Det är bättre att fasta i tid än att skjuta upp på fastan. Men om personen besväras av att fasta när han reser, så är det bättre att bryta fastan. Att en person fastar och besväras kan indikera på att han inte tycker om Allâhs (´azza wa djall) underlättnad, vilket inte är en liten sak. Allâhs underlättnad är en favör som Allâh den Givmilde har skänkt dig. Att tacka nej till den är ett fult uppförande. Därför är det fult att tacka nej till en gåva som du får från en människa. Om Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har underlättat för oss så skall vi acceptera Hans underlättnad. Dock är det bättre att fasta om fastan inte är besvärlig.