Fulltalig obligatorisk bön bakom frivillig imam

Fråga: En bedjare som bad frivillig bön ledde en annan bedjare i obligatorisk bön. Den obligatoriska bönen var fyra Raka´ât. Imamen gjorde Taslîm efter två Raka´ât varpå den ledde reste sig upp och fulländade sin bön. Vad är domen för det?

Svar: Det är harmlöst att bedjaren som ber frivillig bön leder en som ber obligatorisk bön. Harmlöst är också att imamen ber två Raka´ât och att den ledde fulländar sin obligatoriska bön därefter. Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) brukade be obligatorisk ´Ishâ’ med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sedan återvända till sitt folk för att leda dem i samma bön. För honom var den frivillig, för dem var den obligatorisk.