Fullkomligt rik och ändå fullkomligt givmild

Imâm-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Allâh är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver honom.”

Allâh har fullkomliga egenskaper. Hans rikedom är fullkomlig. Han behöver ingen och alla behöver Honom. Trots att Han är rik är Han (subhânah) likaså givmild. Han är inte som skapelserna som bara blir snålare ju rikare de blir. Allâh är både rik och givmild. Vad du än vill ha av Honom så är Han tillgänglig om du dyrkar Honom uppriktigt.