Fulländad Tashahhud eller Taslîm med imamen?

Skall personen som har böner kvar att läsa [i Tashahhud] när imamen har gjort Taslîm följa imamen eller fullborda bönerna? Det är bättre att följa imamen.

Enligt den mest måttliga åsikten är det tillåtet att be framför imamen vid ursäkt som trängsel och dylikt. Om den bedjande inte kan hitta någon att stå bredvid står han ensam och ber. Han skall inte lämna samlingsbönen för det. Han skall inte heller dra tillbaka någon från raden framför honom. Hans fall är som den ensamma kvinnans fall. Enligt samstämmighet gör hon en egen rad. Han är alltså ålagd att stå i raden om han kan och inte annars.