Fruns allmosa på efterskottsbrudgåva

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1078)

Fråga: Det har blivit vanligt att frun får en brudgåva i efterskott. Den här brudgåvan blir som ett lån hos maken. Måste kvinnan betala allmosa på denna brudgåva?

Svar: Jag har nämnt flera gånger, att så länge kvinnan inte äger brudgåvan, behöver hon inte heller betala allmosa på den. Det är den egendom som en person först äger och sedan lånar ut till någon annan, som det är obligatoriskt att betala allmosa på. Men även här nämner vissa lärde att det finns två sorters lån: ett levande och ett dött. Ett levande lån är ett lån som det finns hopp om att lånetagaren kommer att betala tillbaka, ett dött lån är ett lån som det inte finns hopp om att lånetagaren kommer att betala tillbaka. Så länge lånet är levande, måste lånegivaren betala allmosa på det årligen vid årets slut.