Frun vill till ISIS

Fråga: Vi bor i ett nasaréiskt land i Karibien. Vi är en minoritet och saknar studenter. Okunnigheten är utspridd bland oss. Jag har fått reda på att en av brödernas maka vill sluta sig till ISIS. Han har förgäves avrått henne flera gånger. Hon och hennes familj skall åka. Så har vårt tillstånd varit en längre tid. Vi ber om ett råd.

Svar: Jag råder er att hålla fast vid er religion. Håll fast vid er religion, håll i era fruar, lär dem och råd dem. Om de tar emot rådet är det bara att lovprisa Allâh. Och om de inte gör det och sluter sig till de vilsna, så är det bara att skilja er från dem. Allâh kommer att sörja för er.