Frun vill inte täcka sig

Fråga: Om maken har satt som krav att makan täcker sig utmed Sharî´ah varpå hon vägrar täcka sig varefter han råder henne förgäves samt att hon inte slår vakt om bönen – har han rätt att skilja sig från henne?

Svar: Det är han som förfogar över skilsmässan i alla fall. Han behöver inte kräva något. Om hon inte är bra skall han skilja sig från henne. Om hon inte ber, om hon inte täcker sig, så skall han skilja sig från henne därför att hon trotsar Allâh (´azza wa djall).