Frun vill inte täcka ansiktet

Fråga: Min fru är beslöjad utan att täcka ansiktet. Jag har försökt mycket…

Svar: Hur kan hon vara beslöjad om hon visar ansiktet? Det är en nedsatt skylning. Hon täcker sin kropp men inte sitt ansikte. Hennes skylning är alltså nedsatt.

Fråga: Jag har försökt mycket men hon har inte täckt ansiktet. Är jag ålagd att skilja mig från henne eller skall jag fortsätta försöka med henne?

Svar: Om hon vidhåller visa ansiktet skall du skilja dig från henne. Och om det finns hopp om att hon täcker ansiktet, får du fortsätta försöka med henne. Förhoppningsvis vägleder Allâh henne.