Frun vill att maken kortar skägget

Fråga: Min fru vill att jag kortar mitt skägg, något jag har svurit att inte göra. Vad skall jag göra om det uppstår problem mellan mig och min fru på grund av mitt skägg?

Svar: Jag säger det de lärda säger. Det är obligatoriskt att spara skägget och förbjudet att raka eller korta det. Du får inte lyda din fru inom det som är olydnad mot din Herre. Fortsätt, härda och förlita dig på Allâh. Låt skägget vara. Korta inget av det, varken av dess längd eller bredd. På så sätt lever du upp till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Skilj er från hedningarna och korta mustascherna och spara skäggen.”