Frun får inte avvisa samlag på grund av vattenbrist

Publicerad: 2010-11-26
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (1/312)

 

En kvinna får inte avvisa samlag med maken [på grund av vattenbrist]. Han skall ha samlag med henne. Antingen har hon tillgång till vatten och använder sig av det eller också tar hon Tayammum och förrättar bönen.

Efter att hon har blivit ren från sin månadsperiod, får han inte ha samlag med henne förrän hon badar. Om det inte går att bada, tar hon Tayammum och har samlag med sin make. På samma sätt som han tar Tayammum i samband med bönen, tar han likaså Tayammum i samband med samlaget.