Fruktlös stat

Fråga: Det finns de som säger som att man först skall undervisa för att samla folk efteråt. Andra säger att man först skall samla folk för att undervisa efteråt. Somliga säger att man skall samla dem man undervisar. Vissa säger att man endast skall undervisa utan att samla folk. Vi hoppas på att bli gagnade i denna fråga – må Allâh belöna dig med gott.

Svar: Vi säger alltid inom samtliga frågor, små som stora:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Allâh och den Yttersta dagen och som ständigt har Allâh för ögonen.”1

Inga av dessa omnämnda påståenden stämmer överens med hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning förutom åsikten som säger:

”Undervisa först och samla sedan.”

Detta är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg från den dagen Allâh uppenbarade för honom:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

”Läs i din Herres namn, Han som har skapat.”2

Därefter började han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kalla på folket i hemlighet. I början valde Allâh (´azza wa djall) ut till detta kall arabiska individer som hade fått den naturliga läggningen, intellektet och viljan till att ha kunskap om sanningen och följa den. Den förste mannen som trodde på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) och det första barnet som trodde på honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Så här fortsatte kallet att sprida sig bland araberna. Tron steg nämligen sakta men säkert. Så  här pågick det till dess att Allâh lät dessa individer samla sig i olika stadier efter emigrationen till Abessinien och al-Madînah.

Det är inte tillåtet att samla folk på ett annat sätt än Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sätt. Vi vet att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sätt med att undervisa och lära folk tar en lång tid och oerhört mycket möda. Endast ett fåtal människor har tålamod med det sättet. Därför brukar de flesta grupper ha bråttom med att samla muslimer och grunda en muslimsk stat. Men varje grupp som samlar människor utmed kunskap om islam på ett sätt som skiljer sig  från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), kommer att få ett fruktlöst slut. Detta är vad jag dyrkar Allâh med och kallar till längre än ett halvt sekel, nämligen att man först undervisar och samlar sedan.

1 33:21

2 96:1