Frukterna av att blunda för sändebudets budskap

Efter att Allâh hade lagt fram argumenten och satt stopp för ursäkterna sade Han:

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

”Låt dem nu fortsätta med sina ordlekar, till dess de står inför den Dag som de fått löfte om.”1

Detta är strängt hot och berör dem som får reda på Allâhs bevis och förkastar dem, inte räds Hans straff och förnekar Hans budskap för att i stället ägna sig åt falskheten och ordlekarna. Den som sysselsätter sig med falskheten kommer inte att tala utmed sanningen. Den som leker kommer inte att sysselsätta sig med det som nyttar honom. Det första är motsatsen till nyttig kunskap. Det andra är motsatsen till goda handlingar. En sådan person kommer varken tala sanning eller göra goda handlingar. Så är fallet oundvikligt med varenda en som blundar för det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade.

170:42