Frukten av den dolda bekräftelsen

Att en person säger att goda handlingar är frukten av dold bekräftelse kan betyda två saker:

1 – De goda handlingarna medföljer den dolda bekräftelsen; när den dolda tron finns finns även de goda handlingarna. Så säger Salaf och Ahl-us-Sunnah.

2 – Den dolda bekräftelsen är anledning till de goda handlingarna. Den dolda tron kan dock vara fullkomlig och fulländad utan handlingar. Så säger Djahmiyyah och andra. Det har redan angivits att de har förfelat ur tre synvinklar:

1 – De tror att tron i hjärtat kan vara fullkomlig utan dess handlingar liksom kärlek till Allâh, rädsla för Honom, bävan för Honom, tillit till Honom och längtan efter Honom.

2 – De tror att tron i hjärtat är fullkomlig utan ytliga handlingar. Det säger alla Murdji’ah.

3 – De säger att alla som är otrogna enligt föreskriften är så eftersom de saknar hjärtlig tro på Herren (tabârak wa ta´âlâ).