Fruktar att han har missat böner

Fråga: Jag fruktar att jag har missat några obligatoriska böner sedan flera år tillbaka. Vad åligger mig?

Svar: Ingenting. Så länge du bara tvivlar och inte är säker på att du har missat en bön, så är du inte skyldig något.