Fruktan för Allâh beror på kunskap om Allâh

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/724-725)

Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

Ingen av Hans slavar utom de lärde fruktar Allâh.”1

De enda som fruktar Honom som sig bör är de lärde som äger vetskap om Honom. Ju mer kunskap man har om den Väldige, den Mäktige och den Vetande som är beskriven med fullkomliga egenskaper och namngiven med sköna namn, desto mer, väldigare och större fruktan har man för Honom.

135:28