Frukta Allâh och sluta varna!

Fråga: När vissa människor ser hur vi varnar för Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ säger de till oss att frukta Allâh (´azza wa djall), söka kunskap och lämna avvisningarna. Hör det till gudsfruktan att avvisa och varna för Ahl-ul-Bid´a?

Svar: Avvisningar mot Ahl-ul-Bid´a hör till den största formen av gudsfruktan och kampen för Allâhs sak. De som säger så är antingen okunniga eller också lustfyllda.