Fruarnas matkrig

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/363)

3131 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Res er upp och tvätta era ansikten.”

Det vill säga ´Â’ishah och Sawdah.

Rapporterad av Abû Bakr ash-Shâfi´î i ”al-Fawâ’id”: Ishâq bin al-Hasan bin Maymûn al-Harbî berättade för mig: Abû Salamah berättade för oss: Hammâd berättade för oss: Muhammad bin ´Amr berättade för oss, från Yahyâ bin ´Abdir-Rahmân som berättade att ´Â’ishah sade:

Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med köttgryta som jag hade lagat till honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod mellan Sawdah och mig och jag sade till henne: ”Ät.” Hon ville inte. Jag sade till henne: ”Antingen äter du eller också kletar jag ditt ansikte.” Hon ville inte varpå jag doppade handen i köttgrytan och kletade hennes ansikte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta, sänkte sitt lår till henne och sade till Sawdah: ”Kleta hennes ansikte.” Hon kletade mitt ansikte så att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta igen. Då kom ´Umar förbi och ropade: ”Allâhs slav! Allâhs slav!” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trodde att han skulle komma in och sade: ”Res er upp och tvätta era ansikten.” Alltsedan då har jag vördat ´Umar, ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vördade honom.”

Berättarkedjan är god.