Fru vill ha hembiträde

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (38)

Fråga: Har en fru rätt att kräva hembiträde från sin man om han är kapabel att förse henne med det och hon är i behov av det?

Svar: Ja. Om hon är i behov av det och en kvinna av hennes kaliber har hembiträde, får hon lov att kräva det. Det hör till en fin samlevnad.