Fru och parfym – själens lugn och njutning

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Av ert jordiska liv älskar jag kvinnor och parfym och bönen är min ögonsten.”1

Menade han bara sina fruar eller alla kvinnliga släktingar…

Svar: Fruarna:

”Av ert jordiska liv älskar jag kvinnor…”

Det vill säga fruar och parfym. Där finner själen lugn och njutning. Andra kvinnor hamnar inte under kärleken till fruarna.

1al-Bayhaqî (7/78). adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är stark.” (Mîzân-ul-I´tidâl (2/177))

Ibn-ul-Mulaqqin sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (al-Badr al-Munîr (1/501))