Fru kan inte be eller läsa

Fråga: Jag är gift med en kvinna som jag har fyra döttrar med. Kvinnan fastar Ramadhân men ber inte. När jag befaller henne att be är hennes ursäkt att hon kan varken be eller läsa. Vad är domen för det?

Svar: Om ingen kan lära henne läsa måste du göra det. Du skall även lära henne be. I och med att hennes ursäkt är ignorans avtar ursäkten med undervisning. Lär henne och råd henne. Om hon efter inlärningen väljer att inte be är hon otrogen. Därmed upplöses äktenskapet. Om hon inte kan läsa får hon istället erinra sig Allâh och säga:

سبحان الله

”Fri är Allâh från brister.”

och:

الله أكبر

”Allâh är större.”

Hon får läsa de fraserna till dess att hon lärt sig den obligatoriska läsningen.