Fru dödshotar make till skilsmässa

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (41)

För att en skilsmässa ska vara giltig krävs det att mannen skiljer sig från kvinnan frivilligt. Tvingas han till skilsmässa är skilsmässan ogiltig. Om exempelvis hans fru tar stryptag på honom och hotar döda honom om han inte skiljer sig från henne varvid han skiljer sig från henne, är skilsmässan ogiltig eftersom han är tvingad. Han skiljer sig inte frivilligt.

Ett annat exempel är att en tyrann hotar mannen till livet om han inte skiljer sig från sin fru. Följaktligen skiljer han sig från henne för att undkomma hotet. Även här är skilsmässan ogiltig eftersom han är tvingad.