Fru avlägger ed att fasta

Imâm Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386)

Fatâwâ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 123

Fråga: En kvinna har avlagt en ed att fasta. Får hennes make förhindra henne från det?

Svar: Ja, och hon måste lyda honom.