Fru 1 vill berätta för Fru 2 att hon är Fru 1

Fråga: Min make har gift sig med en andra fru i ett annat land. Hon vet inte att hon är en andra fru. Får jag ringa till henne och tala om för henne att jag är den första och hon är den andra?

Svar: Om han försummar din rättighet, så skall du kräva din rättighet. Och om han inte försummar den, så skall du låta henne vara. Du har inget med henne att göra.