Fromhet från barnsben

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

 Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/83)

En from uppväxt spelar en väldigt stor roll, ty denna fromhet blir ett med människan längre fram i livet. Vice versa gäller olydnad; människan med olydig uppfostran blir ett med henne som hon sedermera vidhåller i framtiden.

Med det sagt ska vi inte vänja våra barn vid förbud ehuru de själva inte syndar på grund av omyndighet. Däremot ska inte vi lära dem förbud. Vad säger vi exempelvis till pedagoger som påstår att musik är ett av de bästa sätten att uppfostra och harmonisera barnen? De ljuger. Det får bara människan att vidhålla musik när hon blir vuxen.

Inte heller ska vi uppfostra flickorna med klänningar till knäna eller korta kjolar. Sådan klädsel utrotar flickornas blyghet och får dem att vidhålla den när de blir äldre. Även om det är harmlöst för en flicka att visa vaderna eller en del av låren, men vänjer hon sig vid de kläderna kommer hon både att känna sig bekväm i dem och förlora sin blyghet.