Frivilliga böner under resan

Fråga: Lät Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bli att be Dhuhâ när han reste?

Svar: Han bad den bönen i samband med Erövringen. Han gick hem till sin kusin Umm Hâni’ och bad Dhuhâ åtta Raka´ât. Dhuhâ och oinskränkta frivilliga böner, som nattbönen och Witr, skall inte utelämnas under resorna.