Frivilliga böner bestående av fyra Raka´ât kan bes på två sätt

Det är tillåtet att be frivilliga böner bestående av fyra Raka´ât på två sätt:

1 – Två Tashahhud och en Taslîm, ehuru den påminner om en obligatorisk bön. Det finns nämligen inget som förbjudet det.

2 – Det är dock bäst att be dem två och två Raka´ât. Det vill säga, två Raka´ât med Taslîm och därefter två Raka´ât med Taslîm. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Natt- och dagsbönen är två och två.”1

1al-Bayhaqî (2/487). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (3832).