Frivillig Sa´y utom vallfärden och ´Umrah

Fråga: Är det tillåtet att göra Sa´y frivilligt?

Svar: Nej. Dyrkan är baserad på bevis. Allâh skall inte dyrkas med något som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har föreskrivit. Han har endast föreskrivit Sa´y under vallfärden eller ´Umrah.