Frivillig ´Ishâ’ efter Witr

Fråga: Får personen som redan har bett Sunnah och Witr och sedan sitter kvar i moskén varpå ´Ishâ’ infaller, be ´Ishâ’ en andra gång i form av frivillig bön?

Svar: Absolut.

Fråga: Därom finns inget förbud på grund av att han redan bett ´Ishâ’?

Svar: Nej.