Frivillig fasta som avses under dagen

Fråga: Vad är domen för frivillig fasta som avses under dagen?

Svar: Det är tillåtet förutsatt att personen varken har ätit eller druckit på dagen. Ett annat villkor är att fastan inte är inskränkt vid en viss dag, som till exempel Shawwâls sex dagar eller varje månads tre dagar. I så fall måste han avse fastan innan gryning för att belönas för hela dagen.