Frivillig fasta innan missade Ramadhân-dagar kompenseras

Imâm ´Alî bin Sulaymân al-Mardâwî (d. 885)

al-Insâf (3/350))

Är det tillåtet att fasta frivillig fasta innan missade dagar från Ramadhân kompenserats? Ahmad har två åsikter i sakfrågan:

1 – Det är varken tillåtet eller giltigt. Det är rättsskolans åsikt. Enligt Hanbal konkretiserade Ahmad den åsikten.

2 – Det är både tillåtet och giltigt. Åsikten togs med i ”an-Nadhm” där det står under den elfte regeln:

”Enligt den korrekta åsikten är det tillåtet.”

Den åsikten är korrekt.