Frivillig fasta året runt

Imâm Ahmad bin ´Abdir-Rahmân bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 742)

Mukhtasar Minhâdj-il-Qâsidîn, sid. 45-46

Beträffande frivillig fasta, är den mer rekommenderad ju förträffligare tiden är. Vissa förträffliga dagar infaller en gång om året, liksom sex dagar i Shawwâl efter Ramadhân, ´Arafah-dagen, ´Âshûrâ’-dagen, tio första dagar i Dhûl-Hidjdjâh och Muharram.

Andra dagar infaller varje månad, liksom dess början, mitt och slut. Den som fastar början av månaden, mitten av månaden och slutet av månaden har gjort väl. Dock är det bättre att fasta de tre dagarna under de Vita dagarna.

Somliga dagar infaller varje vecka; måndag och torsdag.