Frivillig bön under Iqâmah

Fråga: Vilken är den övervägande åsikten om den frivilliga bönen medan Iqâmah lyder?

Svar: Den övervägande åsikten är att om den bedjande är i andra Rak´ah, fattar han sig kort och fullbordar den. Om han är i första Rak´ah, avbryter han den.