Frivillig bön under böneutrop

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/205-206)

264 – Jag frågade min fader om en man som kommer in i moskén mellan bönekallet och böneutropet och hinner be en frivillig Rak´ah innan böneutropet lyder. Ska han avbryta bönen och sluta sig till den obligatoriska eller be en till Rak´ah med Tashahhud för att sedan sluta sig till den obligatoriska bönen? Han svarade:

Jag föredrar att han ber två Raka´ât istället för att han avbryter dem.”

265 – Jag hörde min fader bli frågad om en man som befinner sig i andra Rak´ah av den frivilliga bönen innan Fadjr när böneutropet lyder. Han svarade:

Han ska fullborda två Raka´ât. Därefter sluter han sig till de andra i bönen.”