Frivillig bön på riddjur

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/233-234)

315 – Jag frågade min fader om Witr på riddjur. Han svarade:

Ja, oavsett i vilken riktning det än färdas.”

316 – Jag hörde min fader säga om ryttarens frivilliga bön på riddjuret:

Han får be på det i vilken riktning det än färdas. Men när det väl kommer till Takbîr, ska han vända sig mot Qiblah. Skulle han befinna sig i en hytt och förmår att gå ned i Sudjûd, gör han det.”