Frivillig bön liggandes

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 33

Ingen från Salaf tillät att man oskäligt ligger ned och ber frivillig bön. Det är inte heller känt att någon från Salaf bad så. Att vissa anhängare till ash-Shâfi´î och Ahmad tillåter det är en åsikt som saknar ansedda föregångare. Frågan är trots allt relevant. Om alla friska muslimer fick ligga ned och be frivillig bön, liksom de får be frivillig bön sittandes och på riddjur, skulle sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det för sitt samfund. Följeslagarna hade vetat det. Och med hänsyn till det starka behovet av att be på det viset skulle åtminstone någon legat ned och bett. Men i och med att ingen gjorde det vet vi att handlingen var illegitim enligt dem.