Frivillig bön i samling

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/195)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

77 – Kapitel om en man ställer sig till vänster om imamen, flyttar imamen honom till höger om sig bakifrån

726 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Dâwûd berättade för oss, från ´Amr bin Dînâr, från Kurayb, Ibn ´Abbâs slav, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

En natt när jag bad tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ställde jag mig till vänster om honom. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i mitt huvud bakifrån och ställde mig till höger om honom. Han bad och lade sig. Därefter kom bönekallaren till honom varvid han gick upp. Han bad utan att två sig.”1

Enligt hadithen är det tillåtet att be nattbön i samling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) ställde sig bredvid honom för att be i samling. Detsamma har bekräftats med Hudhayfah bin al-Yamân och Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anhumâ). Det ske dock inte ske på regelbundna basis; denna nattbön ska inte bes varje natt i samling. Ibland går bra. De lärde argumenterar med samma bevis för att tillåta annan frivillig bön i samling. Den ska dock inte ske på regelbundna basis, utan ibland vid behov. Exempel på det är att en person är för lat för att be en bön varpå hans broder går upp för att be samlingsbön med honom och motivera honom.

1Muslim (763).