Frivillig bön i samband med Iqâmah till obligatorisk bön

 Fråga: Är det tillåtet att sysselsätta sig med en frivillig bön i samband med Iqâmah till en obligatorisk bön?

Svar: Om Iqâmah läses till en bön är det förbjudet att inleda en frivillig bön. Den är ogiltig. Skulle Iqâmah läsas när du redan ber den frivilliga bönen på så sätt att du inledde den innan Iqâmah, bryter du bönen om du är i första Rak´ah och fullbordar den om du är i andra Rak´ah. Sedan sluter du dig till samlingen.