Frivillig bön efter Witr

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 40

Fråga: Qays bin Talq sade:

”En dag i Ramadhân fick vi besök av Talq bin ´Alî. Han kvällade hos oss och bröt fastan. Samma natt ledde han oss i nattbön och Witr. Därefter begav han sig till sin moské och bad med sin församling. När det var dags för Witr förde han fram en man och sade: ”Be Witr med din församling. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Witr skall inte bes två gånger under en natt.”1

Får en person som har bett elva Raka´ât under natten be mer därefter utan att be Witr?

Svar: De lärde säger så. Muhammad bin Nasr al-Marwazî nämnde i ”Salât-ul-Witr” att det är tillåtet att be frivillig bön efter Witr2.

1Ahmad (4/22), Abû Dâwûd (1439), at-Tirmidhî (470), an-Nasâ’î (3/229-230) och Ibn Khuzaymah (2/156).

2Se ”Mukhtasar Salât-il-Witr”, sid. 308-310.