Frivillig bön efter ´Asr

Fråga: En person har bett ´Asr. Därefter kommer en person och vill be ´Asr. Får den förste be med honom och avse en frivillig bön?

Svar: Ja. Det är tillåtet. Men ber samlingen en obligatorisk bön eller en frivillig bön?

Fråga: Den är frivillig för den förste och obligatorisk för den andre.

Svar: Det är tillåtet. Det hände på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.

Fråga: Är hadîthen:

”Det finns ingen bön efter ´Asr.”

autentisk?

Svar: Ja.

Fråga: Går den inte emot den här bönen?

Svar: Nej. Den går inte emot den på grund av två skäl:

1 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det finns ingen bön efter ´Asr.”

är specificerade med hadîthen:

”Det finns ingen bön efter ´Asr så länge inte solen är uppe och klar.”

Det betyder att den förbjudande hadîthen som du nämnde gäller när solen blir gul till dess att den går ned.

2 – Skäliga böner är inte föraktfulla under föraktfulla tider. Exempel på det är personen som tvår sig när solen är gul eller precis efter att solen har gått upp. Det är rekommenderat för honom att be två Raka´ât efter tvagningen. Shâfi´iyyahs lärda kallar en sådan bön för ”skälig”. Alla skäliga böner är föreskrivna att be på föraktfulla tider. Dessa föraktfulla tider berör alltså endast oinskränkta frivilliga böner och inte inskränkt dyrkan däribland skäliga böner.

Fråga: Gäller det även när man går in i moskén under en sådan tid och vill be två Raka´ât?

Svar: Ja.