Frivillig bön direkt efter ´Asr

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/522)

3173 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ibn-ul-Khattâb har rätt.”

Rapporterad av Ahmad: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-Azraq bin Qays, från ´Abdullâh bin Rabâh, från en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare:

”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Asr, ställde sig en man upp för att be. Då ´Umar såg det tog han tag i hans kläder och sade: ”Sätt dig ned. Bokens folk gick under eftersom de saknade avbräck mellan sina böner.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ibn-ul-Khattâb har rätt.”

Också Abû Ya´lâ rapporterad den i sin ”al-Musnad”. Berättarkedjan är autentisk och alla återberättare är pålitliga enligt Muslims villkor. Det enda undantaget är den anonyme följeslagaren, men det stör ingalunda, ty alla följeslagare var hederliga.

Hadîthen bevisar att frivilliga böner får bes efter ´Asr. Dels godkände profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mannen som skulle be efter ´Asr, dels godkände ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) honom. Däremot fördömde ´Umar honom för utelämnat avbräck, vilket även det godkändes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det bevisar att man får be frivillig bön efter ´Asr förutsatt att denna andra bön inte bes direkt efter den obligatoriska. Vad som också bevisar dess lovlighet är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv bad efter ´Asr. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät inte bli att be två Raka´ât innan Fadjr och två Raka´ât efter ´Asr.”

Handlingen har dessutom bekräftats från flera av Salaf (radhiya Allâhu ´anhum).