Frivillig bön åt en död människa

Fråga: Får jag be en frivillig bön och ägna dess belöning åt en död människa?

Svar: Ingen skall be för någon annan, oavsett om den andre är levande eller död. Bönen är en fysisk handling och vikarieras inte. Om han vill gagna den döde får han tillbe Allâh för honom, ge välgörenhet för honom, vallfärda för honom eller utföra ´umrah för honom. Det finns handlingar som kan göras åt de döda i fall Allâh accepterar dem.