Friskt hjärta, sjukt hjärta

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/448-449)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

”Den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn frånsett den som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”1

Det vill säga att inga pengar skyddar mot Allâhs straff om den straffade så skulle skänka en hel värld full av guld. Inte heller skyddar söner mot Allâhs straff om den straffade så skulle offra hela världen. Det enda som gagnar den Dagen är tron på Allâh, uppriktig dyrkan av Honom och avstånd från avguderi och avgudadyrkare. Därför sade Han (ta´âlâ):

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

… frånsett den som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”

Det vill säga ett hjärta rent på smuts och avguderi. Ibn Sîrîn sade:

Det rena hjärtat vet att Allâh är sanning, att Apokalypsen är tvivelsutan sanning och att Allâh ska uppliva de döda.”

Ibn ´Abbâs sade:

Det vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Mudjâhid, al-Hasan och andra sade:

Det vill säga rent på avguderi.”

Sa´îd bin al-Musayyab sade:

Ett rent hjärta är ett friskt hjärta, det vill säga den troendes hjärta. Den otrognes och hycklarens hjärtan är sjuka. Allâh (ta´âlâ) sade:

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

Deras hjärtan är sjuka.”2

Abû ´Uthmân an-Naysâbûrî sade:

Det är ett hjärta som är friskt från innovationer och känner ro med Sunnah.”

126:88-89

22:10