Frisk kropp och kallt vatten

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3358)

3358 – ´Abd bin Humayd berättade för oss: Shabâbah berättade för oss, från ´Abdillâh bin al-´Alâ’, från adh-Dhahhâk bin ´Abdir-Rahmân bin ´Arzam al-Ash´arî: Jag hörde Abû Hurayrah säga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den första gåva som han – det vill säga slaven – kommer att bli frågad om på Domedagen är: ”Har Vi inte friskat din kropp och vattnat dig med kallt vatten?”1

Hadîthen är god och främmande.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3358).