Frigöring (الخلع) och skilsmässa under månadscykel

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/356)

Att en kvinna frigör sig (الخلع) från sin make under sin månadscykel, eller rena period som hon har haft samlag i, är ingen innovation. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät Thâbit bin Qays (radhiya Allâhu ´anh) hustru frigöra sig från honom utan att veta hennes tillstånd. Om frigörelsen inte hade varit tillåten i alla fall borde tillstånden klargjorts.

Om en man skiljer sig från sin hustru under hennes månadscykel, eller rena period som de har haft samlag i, så har han visserligen trotsat Allâh (ta´âlâ) men skilsmässan är giltig. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Ibn ´Umar att ta tillbaka sin hustru som han skilde sig från under hennes månadscykel. Om skilsmässan vore ogiltig skulle han inte befallt honom att ta tillbaka henne. Och om han tar tillbaka henne under hennes månadscykel, så får han skilja sig från henne så fort hon blir ren innan han hinner lägra henne. Det återberättade Yûnus bin Djubayr och Anas bin Sîrîn från Ibn ´Umar.