Frigivning i brudgåva

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1091-1093)

1508 – Jag frågade min fader om en man som friger sin slavinna varefter han vill gifta sig med henne. Han svarade:

”Det är harmlöst.”

Han sade också:

”Jag håller mig till hadîthen från Shu´ayb bin al-Habhâb, Thâbit, Qatâdah och ´Abdul-´Azîz bin Suhayb, från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frigav Safiyyah och lät hennes frigivning vara hennes brudgåva.”1

1509 – Min fader berättade för mig: Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Suhayb berättade för oss, från Anas bin Mâlik som berättade att:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frigav Safiyyah och gifte sig med henne.” Thâbit sade: ”Vad gav han henne i brudgåva?” Han sade: ”Henne själv. Han frigav henne och gifte sig med henne.”

1Ahmad (3/181), al-Bukhârî (5086) och Muslim (1365).