Friarens promenad med kvinnan

Fråga: Vad får friaren se av kvinnan som han friar till?

Svar: Han skall titta på det som han attraheras av. De får dock inte vara i enrum. Antingen smygtittar han på henne eller också med hennes mahram; han skall titta på det som han attraheras av.

Fråga: Får han gå ut med henne och hennes lillebror?

Svar: Nej. En könsmogen person måste vara med dem. Ett barn skall inte vara med. Barnet vet inte.